De leden van ONCE voldoen aan onze kernwaarden en delen het belang ervan:

  1. Kwaliteit en Veiligheid
  2. Authenticiteit van producten
  3. Innovatie en Trends
  4. Duurzaam en Verantwoord Ondernemen


1. Kwaliteit en Veiligheid

Of het nou gaat om een concept, ingekocht ingrediënt, voortgebracht product, dienstverlening of aftersales: een ONCE lid is een ondernemer of manager die gaat voor maximale kwaliteit. Kwaliteitsfocus in de breedte is een vereiste voor een hoog niveau van productiviteit, betrokkenheid en continuïteit van de medewerkers. Leden van ONCE hebben een crew van (eigen) medewerkers. De werving, training, scholing en het engagement doet men zelf, om de eigen producten en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.

HACCP certificering vormt een helder raamwerk voor de borging, beheersing en continue verbetering van voedselveiligheid. Het HACCP certificaat levert hét bewijs dat een organisatie de risico’s op het gebied van voedselveiligheid kent en beheerst.

Als ONCE lid voldoe je aan de eisen door een audit van de Houwers Groep, Bureau de Wit of een vergelijkbaar bureau; je kunt een NVWA toetsing met glans doorstaan. Het staat elk lid vrij eigen auditorganisatie en kwaliteitsnorm te kiezen, zolang deze aan de NVWA eisen voldoet.

Naast voedselveiligheidsregels houdt een ONCE lid zich aan de Nederlandse wetgeving. Denk aan veilig werken en zorgen voor de gezondheid en welzijn van de medewerkers vanuit de Arbowet. Op deze manier kan elke gast en medewerker veilig genieten of werken.

2. Authenticiteit van producten

De foodproducten zijn qua ingrediënt-herkomst traceerbaar en worden bereid door vakbekwaam (veelal eigen) personeel, met goede warenkennis en juiste bereidingstechnieken. ONCE leden werken vaak onder eigen receptuur en signatuur. Hiermee is de opdrachtgever zeker van een authentiek product. Hierdoor wordt een hoogstaand en verzorgd food product gegarandeerd.

Het product voldoet aan de volgende eisen:

  • Herleidbare afkomst qua teelt/fok/vangst/productie van gebruikte grondstoffen en halffabrikaten
  • Maximale versheid
  • Smaakvol ervaren door de gasten


3. Innovatie en Trends

Goede resultaten halen in de eventcatering blijft onderhavig aan vele trends, tijdgeest en conjunctuur. ONCE leden verzamelen actief kennis en branche-informatie met betrekking tot trends en innovaties.


4. Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

Ieder ONCE lid heeft een schriftelijk beleid geformuleerd over zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Opdrachtgevers en andere stakeholders kunnen het MVO beleidsstuk inzien. Het ONCE lid is vrij in het bepalen van de reikwijdte van het beleid, zijn speerpunten en de rapportagevorm. Leden van ONCE gaan voor een duurzame en open samenwerking met partners en leveranciers als het gaat om people, profit en planet. Zodat vele generaties na ons op dezelfde manier gebruik kunnen blijven maken van mooie grondstoffen en kunnen leven in een gezonde wereld.

Goed Werkgeverschap

ONCE leden geven actief invulling aan goed werkgeverschap door prettige werksfeer, professionele werkplekken, aandacht aan effectieve werkorganisatie, duidelijke arbeidsvoorwaarden en aandacht voor vitaliteit voor medewerkers, zowel vaste- als flexibele vakkrachten.

ONCE heeft geen eigen vakopleidingsinstituut omdat er al voldoende opleidingsmogelijkheden in de markt zijn; wel zijn er korte lijnen met ROC-instellingen die specifiek voor party- en eventcateringberoepen opleiden. Werkgeverschap strekt zich namelijk ook uit naar aanstormend talent in het vakonderwijs: ONCE leden spannen zich maximaal in om leer- en stageplekken te bieden aan ROC-leerlingen en talent uit allerlei regulier onderwijs (logistiek, commercie, finance, fooddesign, IT, HR).

Ondernemers hebben vaak een ondersteunende rol naar het onderwijs (rondleidingen, gastcollege geven, techniekdemo’s).