5 Kernwaarden

De 5 Kernwaarden van ONCE

De leden van ONCE confirmeren zich aan de volgende kernwaarden:

  1. HACCP gecertificeerd
  2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  3. Veiligheid
  4. Kwaliteit
  5. Authenticiteit

 1. HACCP CERTIFICERING

HACCP certificering vormt een helder raamwerk voor de borging, beheersing en continue verbetering van voedselveiligheid. Het HACCP certificaat levert het bewijs dat een organisatie de risico’s op het gebied van voedselveiligheid kent en beheerst.

Alle ONCE-leden voldoen aan de eisen van de Houwers Groep, Bureau de Wit of Sensz, en hebben het certificaat gehaald. Om te controleren of de desbetreffende cateraar hieraan voldoet, kunt u de website www.goedvoedsel.nu bezoeken.

 2. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ieder ONCE-lid heeft een schriftelijk beleid geformuleerd waaruit hun prestaties met betrekking tot het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) blijken. Opdrachtgevers en andere stakeholders hebben te allen tijde beschikking over het MVO beleidsstuk. Het ONCE-lid is vrij in het bepalen van de reikwijdte alsmede de rapportage kwaliteit van zijn of haar MVO beleid. Dit met uitzondering van de ethische norm inzake kinderarbeid.

Bij ONCE aangesloten cateraars maken gebruik van producten die met respect voor de 3 pijlers van MVO (people, planet en profit) zijn geproduceerd. Leden van ONCE gaan voor een duurzame en open samenwerking met hun partners en leveranciers, welke MVO ook hoog in het vaandel hebben staan.

 3. VEILIGHEID

ONCE-leden houden zich minimaal aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (Arbo-wet), zodat elke gast en medewerker veilig kan genieten danwel werken op de projecten die ONCE-leden uitvoeren.

ONCE-leden garanderen een veilig voedselproduct door het continu voldoen aan de NVWA-eisen aan voedselveiligheid; elk lid onderwerpt zich aan een regime van externe auditing op dit gebied.

Het staat elk lid vrij haar eigen auditorganisatie en kwaliteitsnorm te kiezen zolang deze minimaal de NVWA-wet garandeert.

4. KWALITEIT

ONCE-leden zijn ondernemers en managers die volcontinu ijveren voor maximale kwaliteit qua concept, product, dienstverlening en aftersales.

Met dit doel voor ogen, houden zij de productiviteit, continuïteit en betrokkenheid van medewerkers op hoog niveau. ONCE-leden hebben een crew van eigen medewerkers, welke zij werven, trainen, scholen en engageren om hun eigen producten en dienstverlening continu te waarborgen en te verbeteren.

5. AUTHENTICITEIT

Alle geleverde foodproducten komen bij voorkeur uit de eigen keuken van ONCE-leden, welke door eigen keukenbrigades met goede warenkennis en bereidingstechnische vaardigheden middels eigen receptuur en signatuur bereid worden. Hiermee is de opdrachtgever zeker van een authentiek product:

  • Herleidbare afkomst qua teelt/fok/vangst/productie van gebruikte grondstoffen en halffabrikaten
  • Maximale versheid
  • Smaakvol

Hierdoor wordt een hoogstaand en verzorgd food product gegarandeerd.

DSC_7635
DSC_7648
DSC07676