Updates

Aansprakelijkheid

By juli 14, 2020 No Comments

Bij het Eventplatform komen regelmatig vragen binnen over de verantwoordelijkheid voor het naleven van de richtlijnen en het protocol. In het verlengde daarvan, volgt dan snel de vraag over aansprakelijkheid. Partijen hebben een zorgplicht en locatie en organisator moeten dan ook met elkaar afspraken maken over wie, welke maatregelen neemt en op welk moment.

Jan de Wrede, advocaat bij De Kempenaer Advocaten, juridisch partner van de Dutch Venue Association, schreef een toelichtende memo met een overzicht van de te maken afspraken tussen organisator en locatie en met handige voorbeeldteksten voor offertes.