Als zusje naast HorecaHero is CateringHero een handige, laagdrempelige tool om de vaste crew en binnenkort nieuwe medewerker weer lekker aangesloten bij de herstart van je event- en venuecateringbusiness te krijgen.

Maar gaat dat vanzelf? Ervaring in onze en andere sectoren leert dat alleen het beschikbaar stellen van zo’n online leerplatform geen optimaal resultaat oplevert. De snelle volgers springen er natuurlijk meteen op en ‘doen er hun ding mee’, maar er is een zekere groep medewerkers die afwachtend zijn, wat passief een module bekijken en nadien concluderen dat ze dat allemaal al wisten. En dan zijn er wellicht nog een paar tegenwicht-gevers die digital verfoeien en zweren bij analoge groepsgewijze training. En dat is allemaal menselijk en legitiem.

Wat wij aanbevelen te doen is een zogenaamde “blended learning” aanpak voor bediening, ADS en sales. Je gebruikt de online modules dan als startleerpunt in een bredere aanpak: jijzelf als ondernemer dan wel je managers trekken het onderwerp dan door naar je ( nieuwe ) concepten in kleine groepjes of individuele training/coaching. De volgorde is dan zelf online leren –> in kleine groep vertalen -> individuele coaching.

Een voorbeeld. Als je de online module HACCP doet, zie je vooral situaties in keukenproductie en uitgiftepunt-hygiëne. Corona maatregelen vereisen bij heropening van de markt een veel verdergaand hygiëneprotocol richting medewerkers en een veel verdergaand communicatieprotocol naar je opdrachtgever en gasten. Als je dat mixt naar “wij gaan dat als volgt doen”, dan heb je vaste en nieuwe medewerkers meteen goed geïnstrueerd en door ze mee te laten denken gaan ze het ook goed uitvoeren.

Ander voorbeeld: je bouwt je afhaal-, bezorg- of drive through concept verder uit en vindt dat de logistiek meer procesmatig dient te gebeuren. De module Logistiek in eventcatering zet de gedachten dan de geode kant op, maar eventcateringlogistiek is waarschijnlijk anders dan verpakken, warehousing of distributiemanagement voor consumentenfood. Een contrast vanuit de trainingsmodule kan heel goed werken als opmaat naar praktische vloeraanpak met je mensen (“ja maar dat werkt zo niet”/ “okay, hoe laten we het dan wel werken?”).

Bijkomend voordeel is dat je aanzienlijk meer trainingstijd kunt registreren t.b.v. de NOW-rapportage, en dat je managers doen waarvoor ze zijn opgelijnd: leiderschap naar gedrag brengen.

Als je hulp nodig hebt, geef dan even een seintje aan het Secretariaat. We kunnen altijd samen onderzoeken hoe je zoveel mogelijk resultaat uit je trainingsinspanningen haalt.