Doelen

 
 

Doelen

“Visie zonder actie is een dagdroom, actie zonder visie een nachtmerrie”

Als branchevereniging voor de party- en eventcatering in Nederland behartigen wij de belangen van onze leden. Dat doen we niet blindelings, daar hebben we gerichte doelen voor opgesteld.

Natuurlijk staat onze gezamenlijke passie voor food buiten kijf. Daarnaast werken we allemaal aan de professionalisering van onze branche. Kennis en vakmanschap heeft topprioriteit. Maar ook iets als foodwaste staat hoog op onze agenda. Recente studies suggereren dat evenementencatering een belangrijke bron van voedselverspilling is. Het verminderen van voedselverspilling is iets dat ons allemaal aangaat en op dit terrein valt nog veel winst te behalen. Samenwerking en kennisdeling op het gebied van foodwaste gaat hand in hand met duurzaam ondernemen en zal het imago van de party- en eventcatering ten goede komen.

Collectieve en individuele belangenbehartiging

ONCE behartigt de collectieve belangen van haar leden en fungeert als kwaliteitslabel voor event cateraars. Toch hoef je geen lid te zijn om te profiteren van de activiteiten van Once. Zo nemen we deel aan cao-onderhandelingen en lobbyen we actief voor onze branche. Daar heeft iedereen baat bij. Voor onze leden organiseren we speciale netwerkbijeenkomsten en leden kunnen het ONCE beeldmerk gebruiken in hun communicatie. ONCE is daarnaast een kennisplatform waar leden hun kennis met elkaar kunnen delen. Dat komt de kwaliteit en deskundigheid binnen de branche ten goede.

Opleidingen en cursussen

Om de kwaliteit van de party- en eventcatering naar een nog hoger niveau te brengen en te houden, heeft ONCE het initiatief genomen om, samen met HorecaHero, een breed aanbod aan vakinhoudelijke online trainingen voor onze branche te ontwikkelen. We doen dat via een eigen leerplatform: CateringHero! Alle cateraars, ook niet-leden, kunnen gebruik maken van dit platform. Daarnaast spelen we een actieve rol in branche gerelateerd onderwijs op MBO- en HBO-niveau en maken we het mogelijk een HACCP certificering tegen gereduceerde kosten te behalen.

Inspiratie en kennisdeling

We houden door het hele land bijeenkomsten, seminars, bedrijfsrondleidingen, presentaties en inspiratiesessies. Zo houden we onze leden op de hoogte over nieuwe marktontwikkelingen in de branche en kunnen ze op een informele manier ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Met ons leerplatform CateringHero trainen we niet alleen cateraars, we motiveren en inspireren hen ook!

Imagobewaking en -verbetering

ONCE zet zich in voor een goed imago en de erkenning van het vak van party- en eventcateraar. Dat doen we door de krachten te bundelen binnen ons vakgebied, actief te lobbyen en de kwaliteit te waarborgen via scholing en kennisdeling. Hoe meer sectoren bij ons zijn aangesloten, hoe sterker we staan.

Zoals jij zorgt voor je gasten, zo zorgen wij graag voor jou en onze branche. Spreekt dit je aan? Meld je dan nu aan lid.

Stel hieronder uw vraag

    .

    .