Doelen

De vereniging heeft als doelstelling het verbeteren van het imago en het waarborgen van de kwaliteit binnen de party- & eventcatering branche.

Tevens wil de vereniging individueel voordeel, zowel materieel en immaterieel, voor de leden bewerkstelligen, de herkenbaarheid vergroten binnen de samenleving en het behartigen van de belangen van de leden.

De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

  • Imago van de branche te versterken en zodoende meer draagvlak voor de branche als geheel te creëren
  • Kennis en know-how met elkaar te delen
  • Zich te laten vertegenwoordigen naar externe instanties
  • Het organiseren van bijeenkomsten, informatie-uitwisseling en scholing
  • Het maken van onderlinge afspraken
thumb_DSC03363_1024
IMG_4881