De bestaansredenen van ONCE hebben we richting gegeven met doelstellingen.

ONCE zorgt voor:

  • Individueel voordeel voor de leden, zowel materieel en immaterieel
  • Behartigen van de belangen van de leden
  • Kwaliteit en een positief imago van party- en eventcatering
  • Vergroten van de herkenbaarheid van party- en eventcateraars in het algemeen

ONCE bereikt dit door:

  • Kennis delen en inspireren
  • Actieve rol in branche gerelateerd onderwijs op MBO- en HBO-niveau
  • Organiseren van bijeenkomsten, informatieuitwisseling en scholing
  • Check op waarborgen kwaliteit en veiligheid door en met de leden
  • Versterken van het imago van de branche en zorgen voor meer draagvlak in de samenleving