Updates

Horeca cao geldt nu voor alle werkgevers en werknemers in de horeca

By juni 28, 2018 No Comments

Door Misset Horeca, bekijk hier het oorspronkelijke bericht.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe horeca cao algemeen bindend verklaard. Deze werd eind vorig jaar door KHN en CNV Vakmensen afgesloten. Door een algemeen verbindendverklaring geldt de cao nu voor alle horecabedrijven.

Ook als zij niet lid zijn van de werkgeversorganisaties of vakbonden die deze cao hebben afgesloten. KHN: ‘Dit om te zorgen voor een eerlijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden.’ Dat betekent dat horecaondernemers dus ook de loonsverhoging per 1 juli voor vakkrachten van 1% moeten doorvoeren.

Horecaondernemers die lid zijn van KHN waren vanaf de start van de cao-periode (1 januari 2018) al verplicht tenminste de nieuwe cao te volgen. Vanaf 26 juni geldt dat nu dus ook voor alle andere horecabedrijven die uitsluitend of in hoofdzaak horeca activiteiten verrichten en waarbij de loonsom uit de horeca-activiteiten meer dan 50% van de totale loonsom uitmaakt. Voor hen geldt geen gewenningsperiode meer.

Nieuwe horeca cao

Eind 2017 hebben KHN en CNV Vakmensen de nieuwe horeca cao gesloten.Deze cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. KHN: ‘Het biedt naast een salarisverhoging ook duidelijkheid en perspectief voor medewerkers in de horeca.’ KHN en CNV Vakmensen legden eerder dit jaar bij de minister van SZW het verzoek neer om deze horeca cao algemeen verbindend te verklaren. Dit kon doordat de KHN-leden een belangrijke meerderheid van de horecawerkgelegenheid vertegenwoordigt. De minister van SZW besliste om de horeca cao algemeen verbindend te verklaren en dit besluit werd op 25 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De toepassing geldt vanaf 26 juni 2018.

De nieuwe cao ging per 1 januari 2018 in en heeft een looptijd van twee jaar. De cao biedt een loonsverhoging van 1% in juli 2018 en nog een keer 1% in juli 2019. Voor vakkrachten betekent dit dat het loon in totaal omhoog gaat met 2,3 procent. Dit is inclusief de inflatiecorrectie die voor oktober 2017 door het CBS is vastgesteld op 1.3% . Nieuw is maatwerk bij seizoenwerk en invalwerk. In de nieuwe cao geldt voor een seizoenkracht een onderbreking van 3 maanden als uitzondering op de regel van 6 maanden tussenpoos bij contracten voor bepaalde tijd. Voor invalkrachten blijft de mogelijkheid van oproepen. Dit onder de strikte wettelijke voorwaarden.

De nieuwe cao biedt werknemers ook ruimte om werk te weigeren als daardoor bij herhaling de arbeidstijdenwet is overtreden. En de nieuwe cao geeft ruimte voor invalkrachten om last minute oproepen te weigeren als zij bijvoorbeeld examen moeten doen of als ze daarvoor ander werk moeten afzeggen. Ook wordt vastgelegd welke uurlonen gelden voor de toepassing van het nieuwe wettelijke minimum uurloon en het uurloon bij uitzendwerk en payroll.

KHN-voorzitter en horeca-ondernemer Robèr Willemsen deed eerder de nieuwe cao voor de horeca uit de doeken. Wat zijn de belangrijkste veranderingen wat betreft nachtwerk, werken op zondag en het seizoenswerk? Bekijk het in deze video.