Updates

KHN: VRAGEN & ANTWOORDEN OVER HET CORONAVIRUS

By maart 5, 2020 No Comments

Het nieuwe coronavirus heeft wereldwijd mensen besmet en levens geëist. Moet Nederland maatregelen nemen? Het RIVM en KHN hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij gezet.

Het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is de belangrijkste informatiebron voor Nederland voor hygiëne en gezondheid. Het RIVM adviseert voor nu vooral de algemene hygiënemaatregelen goed toe te passen en alert te zijn. Mocht je zelf symptomen opmerken, dan adviseren zij om contact met de huisarts op te nemen. De belangrijkste adviezen: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Je kunt hiervoor gebruiken maken van de signalenkaart die KHN heeft opgesteld. Check ook de hygiënemaatregelen rondom de schoonmaak. Koninklijke Horeca Nederland benadrukt dat er geen reden is voor paniek of welke vorm van uitsluiting of welke vorm van discriminatie dan ook!

  • Werktijdverkorting

Wanneer kun je werktijdverkorting aanvragen?

De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20% lager is dan normaal, vanwege de effecten van het coronavirus en de getroffen maatregelen. Meer hierover lezen.

Wat zijn de symptomen van coronavirus (COVID-19)? Waar ik op moet letten?

Hiervoor verwijzen we je naar de website van het RIVM. In de sectie ‘Vragen over je gezondheid’ deelt het RIVM meer informatie.

Welke (voorzorgs)maatregelen moet ik nemen om het virus tegen te gaan of te voorkomen?

KHN volgt de ontwikkelingen op de voet en volgt de richtlijnen van het RIVM. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment: Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Check ook de hygiëne maatregelen rondom de schoonmaak. Het RIVM adviseert in Nederland alleen mondkapjes voor medisch personeel.

Hoe kan ik mijn medewerkers informeren?

KHN adviseert leden om, bijvoorbeeld via een interne memo, medewerkers te informeren over de huidige stand van zaken, eventuele ontwikkelingen en de te nemen hygiënemaatregelen. KHN adviseert ook vaker de handen wassen, zoals ook telkens na het afronden van reinigingswerk. Ga vooral het gesprek aan met je medewerkers en kijk waar je eventuele extra hygiënemaatregelen kan toepassen om het virus te voorkomen of tegen te gaan. Denk als ondernemer ook goed na over extra maatregelen, gezien het type bedrijf wat je voert. Is er een medewerker in een risicogebied geweest? Wees dan als ondernemer extra alert en houdt rekening met voorzorgsmaatregelen.

In hoeverre kan ik medewerkers verplichten mee te werken aan het onderzoek om te kijken of zij het virus hebben?

Je kunt medewerkers niet zomaar verplichten om mee te doen aan een onderzoek, dit kan alleen de GGD. Zonder overheidsmaatregelen kunnen alleen in vrijwilligheid afspraken worden gemaakt. Je kunt medewerkers eventueel toegang ontzeggen bij vermoedens van symptomen zolang er geen duidelijkheid bestaat. Dan moet je de medewerker wel doorbetalen. Een bedrijfsarts kan je eventueel van advies voorzien als het gaat om de medische situatie van je medewerker en je onderneming. Mocht een individuele werknemer besmet zijn geraakt, dan is hij ziek en wordt loon doorbetaald. Neem dan contact op met de bedrijfsarts of GGD.

Ik vermoed symptomen bij mijn gast. In hoeverre kan ik gasten verplichten mee te werken aan het onderzoek om te kijken of zij het virus hebben? Mag ik bijvoorbeeld mijn gasten vragen om zich te (laten) temperaturen?

Je kunt gasten niet zomaar verplichten om mee te doen aan een onderzoek, dit kan alleen de GGD. Zonder overheidsmaatregelen kunnen alleen in vrijwilligheid afspraken worden gemaakt. Je kunt gasten niet zomaar de toegang ontzeggen, daarom zijn hygiënemaatregelen zo belangrijk.

Moet ik extra maatregelen treffen jegens toeleveranciers?

Nee, ook daar gelden de hygiëne regels. Volgens het RIVM is kans dat mensen besmet raken via geld of pakketjes erg klein. Meer hierover lezen.

Hoe waarschijnlijk is de overdracht van het coronavirus via voedselconsumptie of contact met grondstoffen?

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is overdracht van de ziekteverwekker via voedsel naar de mens onwaarschijnlijk. De transmissie van reeds bekende coronavirussen aan mensen vindt gewoonlijk via de lucht als druppelbesmetting plaats.

Moet ik extra hygiënemaatregelen nemen voor voedselbereiding?

Er moet, net zoals altijd, rekening worden gehouden met de naleving van de algemene hygiënevoorschriften. KHN verwijst je hiervoor ook naar de hygiëneregels van het handboek hygiënecode.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

KHN adviseert ondernemers om de website van het RIVM nauwlettend in de gaten te houden.

  • Annuleringen

Wie bepaalt er of er in het geval van een besmetting een lockdown noodzakelijk is en wie bepaalt of ik mijn zaak in dit geval moet sluiten?

Dit wordt bepaald door de lokale- of nationale overheid.

Krijg ik compensatie voor een eventuele sluiting?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting.

Wanneer kun je werktijdverkorting aanvragen?

De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20% lager is dan normaal, vanwege de effecten van het coronavirus en de getroffen maatregelen. Meer hierover lezen.

Wat kunnen ondernemers doen bij een lockdown van het bedrijf richting medewerkers?

Wat kunnen ondernemers doen bij een lockdown van het bedrijf richting gasten?

KHN adviseert ondernemers om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op de volgen. In veel gevallen betekent een lockdown dat gasten het pand niet mogen verlaten. De accommodatie heeft een zorgplicht, maar daar staat wel een betaling tegenover. Mocht je als ondernemer geen diensten kunnen bieden en moeten annuleren, dan is de omzetschade voor de ondernemer.

Mocht de ondernemer door de gast aansprakelijk worden gesteld, dan moet er per situatie bekeken worden of er op basis van de situatie of contractuele afspraken een beroep kan worden gedaan op overmacht.

Wat kunnen ondernemers doen bij een lockdown van een regio?

KHN adviseert ondernemers om de aanwijzingen van de autoriteiten op de volgen. Per situatie zal de overheid passende maatregelen presenteren. Eventueel is werktijdverkorting een mogelijkheid na een eigen risicoperiode. Dit is per situatie verschillend en op dit moment nog niet aan de orde.

Als je personeel niet meer kan komen, bijv. door ziekte of lockdown, en jij daardoor niet meer kunt leveren, is er dan sprake van overmacht?

Als medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever loon verschuldigd.

Wat moet ik doen als een medewerker niet kan komen werken (bijv. omdat ie vast zit in een ander land/hotel/besmet gebied)? Voor wiens (financiële risico komt dat?).

Als medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever gewoon het loon verschuldigd.

Wie betaalt de verletkosten van je medewerker bij quarantaine. Gaat het dan om een ziekmelding, om (onbetaald?) verlof of om extra vrije dagen?

Als medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever loon verschuldigd. De ondernemer moet dus zorgdragen voor de verletkosten.

Kan ik mij beroepen op overmacht als ik zelf mijn zaak moet sluiten vanwege de gevolgen van het coronavirus?

Nee, behalve als het voortkomt uit noodmaatregelen van de overheid. Maar we weten nog niet welke maatregelen Nederland treft. Dat hangt van de situatie af.

Kan ik mij hier als ondernemer tegen verzekeren?

Nee. Dit is niet mogelijk.

Hoe ga je om met annuleringen van gasten?

Accommodaties hanteren bij boekingen algemene voorwaarden, waarin duidelijk staat welke partij onder welke omstandigheden kan annuleren.

Wat moet ik doen als een grote groepsreservering wordt geannuleerd vanwege (zorgen over) coronavirus? Wat zijn mijn rechten?

De horecaondernemer heeft geen specifieke rechten anders dan de uniforme voorwaarden (horeca) die hij heeft gedeponeerd en in offertes en aanbiedingen bevestigd heeft.

Betaalt een annuleringsverzekering in bovengenoemde gevallen de annuleringskosten?

Natuurrampen en epidemieën zijn uitgesloten van bijna elke verzekering. Mocht je in een dergelijke situatie komen, dan adviseert KHN om het bespreekbaar te maken met je gast en de mogelijkheden te bespreken.

Hebben jullie een stappenplan/calamiteitenplan als het corona virus in mijn bedrijf is uitgebroken?

KHN adviseert de instructies van de (lokale) autoriteiten op te volgen.