PROFIEL

 • Kandidaat dient ervaring / affiniteit met de branche te hebben
 • Onafhankelijk te zijn m.a.w. geen betrokkenheid hebben met cateringbedrijven
 • HBO-niveau / 45 plus / flexibel / goede communicatieve vaardigheden zowel in woord (leiden vergaderingen als in geschrift [nieuwsbrieven etc])
 • Langere tijd beschikbaar te zijn, met minimum van twee jaar als basis
 • Zelfstandig kunnen opereren maar rapportage / feedback aan bestuur in het oog houdt

DOELSTELLINGEN

 • Professionaliseren ONCE en aanscherpen missie & visie op basis van het “masterplan ONCE”
 • Intensiveren individuele contacten met leden
 • Verbindend werken voor de leden
 • Ledental verhogen
 • Meer added value creëren; wensen leden omzetten in plannen & acties
 • Behoud en acquisitie partners bewerkstelligen, met goede spreiding over branches
 • ONCE vertegenwoordigen naar stakeholders als:
  o Collega branche verenigingen
  o Overheid
  o Leveranciers / sponsoren ONCE

WERKZAAMHEDEN

 • Neemt gedurende tenmisnte 1 dag in de week de taken over van de voorzitter en secretaris van ONCE
 • Aansturen secretariaat
 • In samenspraak met secretariaat en bestuur:
  o Website beheer
  o Nieuwsbrieven initieren
  o ONCE bijeenkomsten organiseren
 • ONCE aantrekkelijk maken voor sponsoren en leden – op basis van plan van op te stellen en door bestuur goed te keuren plan van aanpak