Updates

Samen tegen Voedselverspilling

By maart 11, 2020 No Comments

Nieuwsbrief VOCC maart 2020

Geïntroduceerd door de collega’s van ONCE, vond onlangs een gesprek plaats met de organisatie Samen tegen Voedselverspilling. Een initiatief van het Miniserie van LNV, Universiteit Wageningen en de Rabobank en waarbij inmiddels ca. 70 stakeholders zijn aangesloten.

Doelstelling van de organisatie is het tegengaan van Voedselverspilling op basis van kennis en feiten en deze te vertalen in praktisch doelgerichte handvatten. Dit alles op basis van te organiseren “challenges” in doelgroepen. Binnen ONCE vindt er momenteel een dergelijke challenge plaats.

Verzoek aan VOCC mee te werken aan challenge!
De organisatie Samen tegen Voedselverspilling ziet onze branchevereniging zeer representatief voor de doelgroep bedrijfscatering en heeft de VOCC dan ook gevraagd mee te werken aan een challenge, te organiseren in het najaar van 2020.

Participatie bijeenkomst Ministerie LNV
Ook zijn wij uitgenodigd om eind maart te participeren in een bijeenkomst rondom dit thema, georganiseerd door het Ministerie van LNV. VOCC-bestuurslid Rijnie Trip, van Van Lier Bedrijfscatering, zal ons hier vertegenwoordigen. Tijdens de komende ledenvergadering zul je nader en inhoudelijk worden geïnformeerd.