• Professionele uitstraling door gebruik van het ONCE beeldmerk in externe communicatie
 • Uitnodiging voor minimaal 2 netwerkbijeenkomsten per jaar op een inspirerende locatie
 • Visie/kennis delen met eigenaren/directeuren en netwerken met andere gelijkgestemden
 • Inspraak: agendapunten en topics aandragen voor bijeenkomsten
 • Partners en/of relaties uitnodigen voor bijeenkomsten
 • Exposure op de ONCE website met een link naar eigen bedrijfswebsite
 • Bevoegdheid om het ONCE beeldmerk te gebruiken
 • Mogelijkheden om als host te fungeren voor een ONCE bijeenkomst
 • Producten of diensten inzetten en promoten tijdens bijeenkomsten
 • Aanleveren van producten voor give-aways
 • HACCP certificering tegen gereduceerde kosten
 • Gezamenlijk inkoopvoordeel te behalen