WAAR STAAN WE VOOR

Onze kernwaarden

ONCE is de branchevereniging voor de party- en eventcatering in Nederland. Maar waar staan we nou precies voor? Onze gezamenlijke passie voor food ligt ten grondslag aan alles wat we doen, dit is het hart van onze vereniging. Om dat hart gezond en in topconditie te houden, hebben we 5 kernwaarden vastgesteld. Deze kernwaarden vormen de pijlers voor onze werkwijze, onze prioriteiten. Zie het als de onmisbare ingrediënten voor de perfecte maaltijd!

De 5 pijlers van ONCE

Kwaliteit en veiligheid
Authtenticiteit
Innovatie en Trends
Duurzaam en Verantwoord Ondernemen
Goed Werkgeverschap

Kwaliteit en veiligheid

ONCE leden staan garant voor kwaliteit; van concept tot eindproduct, van dienstverlening tot ondernemerschap. Alles gebeurt op kwalitatief hoogwaardig niveau. Dit vergt een hoge mate van kennis, productiviteit, betrokkenheid en continuïteit van de (eigen) medewerkers. Om de kwaliteit te waarborgen en zo mogelijk naar een hoger niveau te brengen, bekommeren ONCE leden daarom om de werving, training, scholing en het engagement van hun medewerkers.

Naast kwaliteit heeft ook veiligheid topprioriteit. Dat geldt zowel voor de veiligheid van de gasten, als die van de medewerkers. ONCE leden waarborgen de voedselveiligheid te allen tijde en zijn in het bezit van het HACCP Certificaat. Bovendien voldoen zij aan de gestelde eisen van een NVWA toetsing of de hygiëne-audits van de Houwers Groep, Bureau de Wit of een vergelijkbaar bureau. Het staat elk lid vrij een eigen auditorganisatie en kwaliteitsnorm te kiezen, zolang deze aan de NVWA eisen voldoen. Veiligheid zoals voorgeschreven door de Nederlandse wet- en regelgeving heeft de volste aandacht van ONCE leden. Denk hierbij aan veiligheid op de werkvloer en het zorgen voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers volgens de Arbowet.

Authenticiteit van producten

ONCE leden leveren authentieke producten. Daarmee verzekeren zij hun opdrachtgevers van een kwalitatief hoogstaand en verzorgd foodproduct, bereid door vakbekwaam personeel. We moedigen onze leden aan te werken onder eigen receptuur en signatuur, daarbij gebruik makende van goede warenkennis en de juiste bereidingstechnieken. Om de authenticiteit van de producten te garanderen, stellen we de volgende eisen:

Innovatie en trends

De ontwikkelingen in de eventcatering gaan snel. De trends volgen elkaar in rap tempo op en de innovaties en slimme technologie bieden continu nieuwe mogelijkheden. Het is erg belangrijk up-to-date te blijven met alle ontwikkelingen. ONCE leden verzamelen daarom actief kennis en branche-informatie met betrekking tot trends en innovaties en wisselen onderling ervaringen uit.

Duurzaam en verantwoord ondernemen

De vraag naar duurzame food solutions neemt toe. Ook de generaties na ons moeten gebruik kunnen blijven maken van mooie grondstoffen en kunnen leven in een gezonde wereld. Daarom rapporteert ieder ONCE lid schriftelijk over zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij geldt vrijheid in het bepalen van de reikwijdte van het beleid, de speerpunten en de rapportagevorm. Opdrachtgevers en andere stakeholders kunnen het MVO beleidsstuk inzien. Een duurzame en open samenwerking met partners en leveranciers als het gaat om ‘people, profit en planet’ is essentieel.

Goed werkgeverschap

ONCE leden geven actief invulling aan goed werkgeverschap door het creëren van een prettige werksfeer, professionele werkplekken, een effectieve werkorganisatie en duidelijke arbeidsvoorwaarden. Er is volop aandacht voor training van zowel vaste, als flexibele arbeidskrachten. ONCE leden kunnen hiervoor gebruik maken van vakinhoudelijke online trainingen via een eigen leerplatform: CateringHero!

Daarnaast spannen ONCE leden zich maximaal in om leer- en stageplekken te bieden aan ROC-leerlingen en talent uit allerlei regulier onderwijs (logistiek, commercie, finance, fooddesign, IT, HR). Ook ondersteunen zij het onderwijs door middel van het geven van bijvoorbeeld rondleidingen, gastcolleges en techniekdemo’s.

ONZE LEDEN

Word ook lid!

Kun jij je wel vinden in onze kernwaarden? Meld je dan nu aan als lid.

MAAK KENNIS MET ONZE LEDEN

Ons menu