STREVEN NAAR KWALITATIEF GOEDE EN EERLIJKE PRODUCTEN VOOR OPRACHTGEVERS

Daarom kies je voor ONCE

ONCE

ONCE (Officieel Netwerk Catering Events) is de branchevereniging voor de party- en eventcatering in Nederland. We zijn opgericht door en voor party- en eventcateraars en zetten ons in voor de professionalisering van onze branche. Wij zijn allemaal foodies met een passie voor duurzaam en kwalitatief hoogwaardig ondernemen. ONCE is een kennisplatform waar leden hun kennis, kunst en kunde delen, elkaar inspireren en op de hoogte houden van vernieuwende of booming concepten die opdrachtgevers zullen waarderen. Daar worden we allemaal beter van!

EEN KLASSE imago van de party- en eventcatering branche

Dit is ons doel

Ons doel is om het imago van de party- en eventcatering branche te versterken, de herkenbaarheid te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Als lid mag je daarom rekenen op:

• Belangenbehartiging en individueel voordeel, zowel materieel als immaterieel
• Bevordering van de kwaliteit en deskundigheid binnen de branche
• Versterking van het imago van party- en eventcatering
• Een netwerkplatform om kennis, kunst en kunde en inspiratie te delen
• Een actieve rol van ONCE in branche gerelateerd onderwijs en andere gerelateerde netwerken
• Waarborging van kwaliteit en veiligheid (verplichte HACCP certificering)

Onze missie

ONCE is er om de belangen van party- & eventcateraars te behartigen. Wij doen dit middels expertise, innoverend vermogen en kennis van de markt; een sociaal kennisplatform waarvan alle leden profiteren. ONCE bevordert samenwerking en kennisdeling tussen haar leden, om samen in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen in de markt.

Onze visie

Een sector die niet alleen futureproof is, maar ook vormgeeft aan de toekomst van morgen. ONCE zet zich actief in om de Nederlandse party- & eventcatering branche te positioneren als opvallend, onderscheidend en aantrekkelijk. Door een betere profilering van onze sector maken we een professionaliseringsslag en lopen we vooruit op het gebied van duurzaamheid, authenticiteit en kwaliteit. 

‘Elke cateraar in onze branche levert een authentiek product en is daarmee uniek. Dat moet ook zeker zo blijven. Maar we hebben wel dezelfde doelstellingen en door samenwerking en kennisdeling worden we sterker.’

Twijfel niet en wordt nu lid. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.

ONZE LEDEN

Word ook lid!

Kun jij je wel vinden in onze kernwaarden? Meld je dan nu aan als lid.

MAAK KENNIS MET ONZE LEDEN

Ons menu