9 juni 2023

Iedere werknemer een gezonde lunch

Na bemoedigend advies Advocaat-Generaal Hoge Raad: gratis gezonde lunchmaaltijden geen verkapt loon maar valt onder de gerichte vrijstelling voor Arbo voorzieningen

Tilburg, 7 juni 2023 – ONCE, Veneca en VOCC hebben verheugd kennisgenomen van het
advies van de Advocaat-Generaal in de zaak die Rob Baan, eigenaar van tuinbouwbedrijf Koppert Cress tegen de belastingdienst heeft aangespannen en inmiddels bij de Hoge Raad aanhangig is. De Advocaat-Generaal is het met Koppert Cress eens dat het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden onder de gerichte vrijstelling voor Arbo voorzieningen valt, omdat die verstrekking onderdeel is van het arbobeleid van de werkgever. De redenering van de Advocaat-Generaal is dat de Arbowet de verplichting kent tot het voeren van ziekteverzuimpreventiebeleid, gezondheidsbeleid daar weer een onderdeel van kan zijn en gezonde lunchmaaltijden daar aan bijdragen.

Koppert Cress verstrekte haar werknemers gratis gezonde lunches, en kreeg hierover een naheffing in de loonbelasting omdat de gratis lunches door de belastingdienst als verkapt loon werden aangemerkt. Koppert Cress was het daar niet mee eens omdat de gratis lunches werden verstrekt in het kader van het door haar gevoerde Arbobeleid, en stapte naar de rechter. Veneca heeft veel respect voor Koppert Cress die, nadat zowel de Rechtbank als het Hof haar geen gelijk gaven, het er niet bij heeft laten zitten en in cassatie is gegaan bij de hoogste rechtsinstantie.

Gezond eten aanbieden zonder fiscaal gestraft te worden

Ard van der Steur, voorzitter Veneca “wat ons betreft zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat werkgevers hun mensen tijdens het werk gezond eten kunnen aanbieden zonder hiervoor fiscaal te worden gestraft. Werkgevers kunnen op die manier investeren in vitaliteit, werkplezier en het binden van mensen. Belangrijke pijlers onder het terugdringen van ziekteverzuim in het kader van Arbobeleid van werkgevers. In de krappe en vergrijzende arbeidsmarkt is dit van groot belang voor werkgevers maar ook voor de BV Nederland. Cateraars zijn bij uitstek in staat om gezond eten en drinken te bieden en wij willen hier graag samen met werkgevers voor zorgen. Jaarlijks voeden wij tientallen miljoenen monden”.

Draag bij aan vitale werknemers met een gratis gezonde lunch

Als de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal volgt, hopen ONCE, Veneca en VOCC dat meer werkgevers het goede voorbeeld van Koppert Cress zullen volgen om medewerkers gratis gezonde lunches te verstrekken. Een investering in ziekteverzuimpreventie die zich ruimschoots zal terugbetalen als bijdrage aan gezonde en vitale werknemers. De organisaties kijken uit naar het arrest van de Hoge Raad, voorlopig geagendeerd op 17 november 2023. En wenst Rob Baan en Koppert Cress heel veel succes.

Over ONCE, Veneca en VOCC

ONCE (Officieel Netwerk Catering Events) is de branchevereniging voor de party- en eventcatering in Nederland, opgericht door en voor ondernemers als versterker van professionalisering van haar leden. Zij verzorgen tienduizenden zakelijke, private en publieke events per jaar op vele locaties. Veneca behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de contractcatering en hospitality. Zij zijn actief op ongeveer 3000 locaties in Nederland.

VOCC behartigt de collectieve belangen van de middelgrote ondernemende Nederlandse cateraars.

Ons menu